Nhân viên sale dự án

Vào 18/10/2018

Bởi admin


 • Vị trí làm việcHà Nội
 • Kinh nghiệm yêu cầu1 năm
 • Ngày hết hạn16/11/2018
 • Trình độ học vấnĐại học
 • Số lượng tuyển2

Mô tả công việc

 • Trực tiếp tiếp nhận các order từ Khách hàng & nhập dữ liệu các thông tin liên quan, lên kế hoạch thực hiện toàn bộ việc xuất – nhập khẩu hàng hóa cho khách hàng
 • Lập kế hoạch thực hiện order & phân công việc cho các Bộ phận chức năng liên quan theo PAKD đã thống nhất & nhận bàn giao (Vận tải; Bãi container; Khai báo Hải quan; vv.)
 • Theo dõi tiến độ thực hiện order & giám sát chất lượng cung ứng dịch vụ của các bên liên quan – đảm bảo dịch vụ đúng theo tiêu chuẩn & chất lượng đã cam kết với Khách hàng
 • Báo cáo tiến độ thực hiện order & cung cấp các thông tin khác cho Khách hàng một cách kịp thời & chính xác, đặc biệt khi có các phát sinh ngoài SOP gốc, PAKD hoặc Hợp đồng
 • Nhận thông tin thay đổi từ khách hàng & kịp thời cập nhật với các bên liên quan để điều chỉnh kế hoạch & đảm bảo chất lượng dịch vụ
 • Phối hợp với các bên liên quan giải quyết các phát sinh của Khách hàng hiệu quả, nhanh chóng & triệt để
 • Chốt sản lượng chính xác và đúng hạn với từng Khách hàng để lập debit note phục vụ việc thu tiền dịch vụ
 • Định kỳ làm việc với Khách hàng để dự báo sản lượng của kỳ sau
 • Chốt & phân tách chi phí đầu vào và doanh thu đầu ra theo từng order, Khách hàng & Bộ phận; hoàn thiện chứng từ liên quan & bàn giao cho Bộ phận Kế toán.